Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişiklikle; firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu gerçekleşen değişiklikle S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi tarafından Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Kefalet Senetleri düzenlenmeye başlanmıştır.

Kefalet Sigortasında sigorta şirketi, borçlunun zararlarını ve/veya kanundan doğan yükümlülüğünü yerine getirmemesi riskine karşı alacaklıya düzenlediği kefalet senedi bedeli kadar kefil olmaktadır.  

Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri, bankacılık ürünlerine alternatif bir finansal ürün niteliğinde olup özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. 

Kefalet Sigortasının Özellikleri

  • Kefalet sigortası, lehtar olan üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden sigorta türüdür.
  • Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının “kefili” olmakta ve sigortalı, lehtara olan borcunu yerine getirmediği takdirde lehtarın maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.
  • Kefalet sigortası, banka teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.
  • Ayrıca, borçlunun bankalar nezdindeki kredi limitlerinin tüketilmemesi bakımından sigortalılar için avantaj sağlamaktadır.

S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi’nde Kefalet Sigortası ve Kefalet Senedi

  • Kefalet Senedi almak isteyen şirketler, S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi yetkili acentesi üzerinden ve/veya info@atlasmutuel.com.tr adresinden kefalet sigortası başvurusunu yapabilir.

 “Atlas Mutuel Kefalet Sigortası konusunda ayrıntılı bilgi almak için acentelerimize başvurabilirsiniz. Size en yakın acentemizi öğrenmek için buraya tıklayın.

  • Kefalet Sigortası başvurusunda bulunan şirketten gerekli bilgiler (bilanço, gelir tablosu vb.) istenir.
  • Gerçekleştirilen finansal incelemelerden sonra talebi olumlu değerlendirilen şirket ile gerekli poliçe ve sözleşmeleri düzenlenir.
  • Talebi onaylandıktan sonra lehtara verilmek üzere bir kefalet senedi düzenlenir.
  • Kefalet sigortası yaptıran şirket yükümlülüklerini yerine getiremez ise, lehtarın talebi üzerine S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi devreye girer.

İlgili Dökümanlar

Bilgilendirme Formu İçin Tıklayınız

Kefalet Sigortası Hakkında Merak Edilenler

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile birebir aynı özelliklere sahip olup kefalet sigortası kamu ihalelerinde banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

S.S. Atlas Sigorta Kooperatifi’nin kefalet sigortası düzenleme ruhsatı bulunmaktadır. Şirketimiz bu branşta faaliyet göstermektedir.

Kefalet sigortası banka teminat mektubu ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte bankadan kullanılan mektuplar sigortalının kredi limitlerinde daralmaya sebep olmaktadır. Teminat mektubu yerine kefalet sigortası ile birlikte kefalet senedi düzenlendiğinde ise firmanın kredi limitleri etkilenmeyip kredi kullanımına olanak sağlamaktadır.

Kefalet sigortası konusu ve kapsamı itibari ile banka teminat mektubu verilen veya kabul eden her alanda kullanılabilir. Fakat kamu kurumlarının kefalet senetlerini kabul etmeleri zorunlu olmasına rağmen teminatı kabul eden özel sektör ise kefalet senedini kabul etmek veya reddetmek kendi inisiyatifindedir.

Kefalet sigortası kamu ihale kanununa göre kamu tarafından açılan bütün ihalelerde kefalet senetleri teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet sigortası almak için acentelerimiz ile irtibata geçmeniz ve gireceğiniz ihale ile ilgili bilgileri, ne kadar teminat istediğinizi ve istenilen belgeleri paylaşmanız ilk aşamada yeterlidir.

İnceleme aşamasından sonra kefalet senedinin hangi şartlarda verilebileceği bilgisi sizinle paylaşılarak kabul etmeniz durumunda belge düzenlenmektedir.

Sizi Arayalım

Update cookies preferences