Hak Sahibince Aranmayan Paralar

Hak Sahibince Aranmayan Paralar

5684 sayılı "Sigortacılık Kanunu’nun 18.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 33/B maddesi ve 08.10.2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik" gereğince, zamanaşımı tarihini izleyen Haziran ayının on beşinci gününe kadar hak sahipleri tarafından aranmaması halinde Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dahilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredilir. Daha fazla detay için linke tıklayınız.

https://www.guvencehesabi.org.tr/Hsap.aspx

Hak Sahipliği Sorgula

T.C. Kimlik Numaranızı ya da Vergi Numaranızı yazarak, hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Update cookies preferences