Nakliyat Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Ana Sayfa
 • Nakliyat Hasarlarında İstenecek Evraklar

Deniz Nakliyatı Hasarlarında İstenen Evraklar

 • Fatura aslı veya fotokopisi
 • Konşimento aslı veya fotokopisi
 • Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
 • Muayene tutanağı
 • Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurularak mahkeme tespiti istenir.(Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır)
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
 • Kargo raporu (Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir)
 • Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli)
 • Time- sheet ve çeki listesi
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
 • Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi telim ordinosu
 • Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu
 • Yükleme manifestosu
 • Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage raporları (gözetme raporları), Hazırlık mektubu, Boş tank sertifikası, protesto mektupları
 • Fotoğraf

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

Kara-Hava-Demir Nakliyatı Hasarlarında İstenen Evraklar

 • Fatura, hamule senedi veya konşimento (yurt içi nakliyelerde sevk irsaliyesi)
 • Emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı (Bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir.)
 • Fotoğraf
 • Emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı (Bu zabıtta gümrük memurlarının veya operatörlerinin imzası bulunması şarttır)
 • Emtia gümrükte hasarlandığı halde gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
 • Emtia vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
 • Gümrük kapanış beyannamesi
 • Taşıma işi bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi
 • Hasar kaza sonucu olmuşsa, trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Taşıma işini yapan şirketin adı-unvanı ve adresi ile Türkiye’deki acentesinin adı unvanı ve adresi
 • Tır karnesi (Yurtdışı taşımalarda)
 • Her türlü vasıta ile yapılan taşımalarda araçtan teslim anında veya ilk bakışta hasar tespit edilmemişse veya hasar daha sonra tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine (acentesine)yazılı olarak ihbar edilmelidir.

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

 

Tekne Hasar Dosyalarında İstenen Evraklar

 • Sigortalı beyanı
 • Denize elverişlilik belges
 • Meteoroloji raporu
 • Kurtarma teklifleri
 • Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
 • Tamir ve diğer masraf faturaları
 • Tamir ve diğer masraf faturaları

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra belge talep edilebilir.

Update cookies preferences