Kefalet Sigortası Nedir? Nerelerde Kullanılır?

  • Ana Sayfa
  • Blog
  • Kefalet Sigortası Nedir? Nerelerde Kullanılır?
...
...
10 Mayıs

Kefalet Sigortası Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Teminat ve kefalet konusunda sıkıntı çeken işletmeler için, tüm kamu ihalelerine katılmalarını kolaylaştıracak yepyeni bir hizmet sunuldu. Kobi’ler başta olmak üzere, işletmelerin kamu ihalelerine katılma süreçlerinde banka teminat mektubuna tam ve avantajlı alternatif olması adına kefalet sigortası uygulamasına geçildi.

Artık tüm kamu ihalelerinde, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinin hizmet vereceği kefalet sigortası, banka teminat mektubu yerine kabul ediliyor. Getirilen bu düzenleme sayesinde, genel şartları hazırlanan kefalet sigortasının da teminat mektubu olarak kullanılması sağlandı. Böylece ihalelerde daha rekabetçi fiyatların oluşması beklenirken aynı zamanda Kobi niteliğinde bulunan işletmelerin de ihalelere katılması sağlanıyor.

Peki nedir bu kefalet sigortası ve kefalet senedi?

Kefalet sigortası en kısa tanımı ile, kamu ihalelerinde bankalar tarafından düzenlenen teminat mektubuna alternatif yaratan ve banka kredi limitlerini etkilemeyen, reel sektör için önemli ve yeni bir ürün.

Kefalet sigortası ile sigorta şirketi, sigortalının kefili olma görevini üstlenmekte ve sigortalı kefalet edilen taahhüdünü yerine getirmediğinde, lehtarın maruz kaldığı zararları karşılamayı taahhüt altına almaktadır.

Kefalet sigortası kapsamında verilen kefalet senedi ise, Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen, geçici ve kesin teminat olarak sunulabilen belgeler şeklinde tarif edebiliriz.

Bankalardaki krediler etkilenmeyecek

Kefalet sigortasının sunduğu en büyük avantaj, sigortalının bankalarda bulunan kredi limitlerini etkilememesidir. Yani kefalet sigortası, bankalardan kullanılan teminat mektubu ile aynı özellikleri taşıyor olsa da, bankalar üzerinden kullanılan teminat mektubu, kişinin kredi notlarında gayri nakdi kredi olarak gözükmektedir. Bu durum kişinin kredi limitlerinin azalmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak teminat mektubu yerine, kefalet sigortası tercih edildiğinde ise kişinin veya firmanın kredi limitlerinde, nakdi ve/veya gayri nakdi kredi olarak gözükmeyeceğinden dolayı, kredi kullanımında limitler konusunda herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır.

Kısacası ticari işletmeler açısından kredi limitlerinin üst düzey önemli olduğu günümüzde kefalet sigortası ve kefalet senetleri, teminat ihtiyacı duyan ticari işletmelere yeni bir kapasite oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede ticari işletmeler, bankalardan kullanılan teminatlarda etkilenen kredi limitlerini, başka ticari operasyonlarda kullanabilme şansını yakalamaktadır.

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Kefalet sigortası, özellikleri itibari ile teminat mektubunun kullanıldığı her alanda kullanılabilir. Ancak kamu kurumları kefalet sigortası ile düzenlenen kefalet senetlerini kabul etme zorunluluğuna sahip durumdayken, özel sektör böyle bir mecburiyete sahip değildir.

Aynı zamanda kamu ihale kanununa göre, kamu tarafından açılan tüm ihalelerde, kefalet sigortası ile verilen kefalet senetleri, banka teminat mektubu yerine kullanılabilmektedir.

Kefalet Sigortası ile Birlikte Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

  • Kefalet senedi almak isteyen şirket, sigorta şirketine başvurusunu gerçekleştirir.
  • Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket başta, hesap özetleri, bilanço olmak üzere sigorta şirketinin talep edeceği tüm evrakları verir. Sigorta şirketi, firma ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra kefil olacağı poliçeyi düzenler.
  • Eğer sigorta şirketi, Kefalet Sigortası almak isteyen şirketin mali durumunu yeterli düzeyde görmezse kefil olma işlemini gerçekleştirmeyecektir. Sigorta Şirketi, kefil olmayı kabul ettikten sonra, üçüncü kişilere verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.
  • Kefalet sigortası yaptıran firma kefaletten doğan sorumluluklarını yerine getirmediği durumda Sigorta Şirketi lehdarın talebi üzerine gereklilikleri yerine getirerek, kefil olunan meblağı Lehdara öder.
Update cookies preferences